• محلچاپ: ایران، تهران

 • ناشر: دانشگاه صداوسیما
 • حوزۀ تخصصی:   ارتباطات و رسانه 
 • اعتبار مجله: علمی‌پژوهشی 
 • زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی با چکیده انگلیسی
 • نوبت انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس
 • زمان داوری: 2 تا 3 ماه
 • درصد پذیرش مقالات: 16 درصد
 • نمایه‌شده: بلی
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)
 • ایمیل مجله: javm@iribu.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان: jiscm@iribu.ac.ir   

 

 فصلنامه «رسانه های دیداری و شنیداری» یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است 

«این نشریه سرقت علمی و ادبی و مصادیق آن را بررسی و مطابق با آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری با آن برخورد می کند.»

 • این نشریه سرقت علمی و ادبی و مصادیق آن را بررسی و مطابق با آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری با آن برخورد می کند.

شماره جاری: دوره 13، شماره 29، بهار 1398، صفحه 1-217 

8. بازنمایی زنان چادری در سریال‌های تلویزیونی ایران

صفحه 183-207

10.22085/javm.2019.88739

مهدخت بروجردی علوی؛ سید محمد مهدی زاده؛ محسن شاکری نژاد