دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است.

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. همچنین سرقت علمی و ادبی و مصادیق آن
را بررسی و مطابق با آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آن برخورد می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1399 

7. تحلیل گفتمان انتقادی پیام‌های فرهنگی و سیاسی بیلبوردهای شهرداری تهران

صفحه 181-207

10.22085/javm.2020.199690.1395

محمدرضا آزادی نژاد؛ سروناز تربتی؛ لیلا نیرومند؛ امیدعلی مسعودی


ابر واژگان