• ناشر: دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
 • حوزۀ تخصصی:   ارتباطات و رسانه 
 • اعتبار مجله: علمی‌پژوهشی 
 • زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی با چکیده انگلیسی
 • نوبت انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس
 • زمان داوری: 2 تا 3 ماه
 • درصد پذیرش مقالات: 13 درصد
 • نمایه‌شده: بلی
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)
 • ایمیل مجله: javm@iribu.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان: jiscm@iribu.ac.ir   

 

 فصلنامه «رسانه های دیداری و شنیداری» یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید همچنین سرقت علمی و ادبی و مصادیق آن را از طریق سامانه های مشابه یاب معتبر، بررسی و مطابق با آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری با آن برخورد می کند. 

شماره جاری: دوره 13، شماره 32، زمستان 1398 

ابر واژگان