نویسنده = ابوالحسن قاسمی
تعداد مقالات: 3
2. حوزه های مشارکت در فیلم مستند مشارکتی

دوره 10، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 153-195

ابوالحسن قاسمی؛ سیما سررشته داری


3. راهبردهای مستندسازدر مواجهه با واقعیت

دوره 6، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 95-122

ابوالحسن قاسمی