1. برساخت بدن در تلویزیون (مورد مطالعه: تبلیغات بازرگانی شبکه یک سیمای ملی)

معصومه میرزاخانی؛ باقر ساروخانی؛ حسن خجسته باقرزاده

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 33-64

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2020.211352.1460

چکیده
  یکی از منابع مهم اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... در جهان رسانه­ای شدة امروز، تبلیغات است که تأثیر بسیاری در شکل­گیری الگوهای فکری، احساسی و رفتاری مخاطبان و تغییر ارزش­ها و نگرش‌های آنان دارد. این مقاله با هدف بررسی جایگاه بدن در گفتمان رسانه (تبلیغات بازرگانی) به بررسی نشانه‌ها و رمزگان موجود ...  بیشتر

2. سخن سردبیر

باقر ساروخانی

دوره 12، شماره 27 ، پاییز 1397، ، صفحه 7-8

http://dx.doi.org/10.22085/jrtv.2018.70603

چکیده
  خدا را سپاسگزاریم که شماری دیگر بر دفتر فصلنامه «رادیو تلویزیون» افزوده شد. این دفتر را از آن‌رو گران می‌داریم که کارکردهای بسیار دارد؛ از یکسو جامعه‌پذیری رسانه‌ای را تحقق‌پذیر می‌نماید. از نظر ما کودک موجودی کاملاً غریزی است؛ لیک می‌بایست ابعاد فرهنگی یابد یعنی با آداب و سنن و مناسک و هنجارهای اجتماعی آشنا شود، آنان را ...  بیشتر