نویسنده = احمد زرنگار
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم شناسی واژه‌های ارتباطات اجتماعی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 181-192

احمد زرنگار