نویسنده = عبدالله گیویان
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه روشهای علمی و ذوقی در تحلیل آگهی های تبلیغاتی

دوره 6، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 9-22

عبدالله گیویان؛ حسن بناج


3. بازنمایی غرب در سینمای ایران

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 61-95

زهرا سخی؛ عبدالله گیویان؛ محمد دادگران