نویسنده = ویدا همراز
تعداد مقالات: 5
1. شیوه‌های استفاده از بازی‌های سنتی و بومی ایرانی در تولید مسابقات رادیویی

دوره 13، شماره 29، بهار 1398، صفحه 105-132

10.22085/javm.2019.88649

ویدا همراز؛ الهام السادات حسینی؛ معصومه اسمعیل نژاد


2. جایگاه سواد رسانه‌ای در برنامه‌های رادیویی خردسالان.

دوره 10، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 139-162

ویدا همراز؛ فرانک سعیدی آریا


4. کاربرد موسیقی در برنامه رادیویی بر اساس ریتم شبانه روزی بدون شنونده ی رادیو

دوره 6، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 69-89

شایسته چابکی؛ ویدا همراز


5. رادیو و جذب مخاطب کودک در ایران

دوره 5، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 53-62

حمید طلایی؛ ویدا همراز