نویسنده = محمد اخگری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه شیوه‌های خلق شخصیت‌های باورپذیر در متون نمایشی رادیو

دوره 12، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-26

10.22085/javm.2019.83876

سهیلا باقری شریف آبادی؛ مجید شریف خدایی؛ محمد اخگری


2. درآمدی بر فلسفه تلویزیون

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 11-22

محمد اخگری