نویسنده = محمدقلی میناوند
تعداد مقالات: 3
1. تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی ازطریق شبکه ورزش سیما

دوره 10، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 107-126

سعید باقری؛ محمود عباس مشکینی؛ محمدقلی میناوند


2. بررسی میزان هماهنگی و تعارض محتوایی تبلیغات سلامت و تبلیغات بازرگانی سیما

دوره 10، شماره 22، بهار 1393، صفحه 197-224

هوشنگ فضل زاده؛ محمدقلی میناوند