نویسنده = شاکری نژاد، محسن
تعداد مقالات: 2
1. رابطه ویژگی های جامعه شناختی شهروندان ساری و تماشای شبکه استانی طبرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1399

10.22085/javm.2020.210807.1454

محسن شاکری نژاد؛ علی دارابی؛ توحید بابایی


2. بازنمایی زنان چادری در سریال‌های تلویزیونی ایران

دوره 13، شماره 29، بهار 1398، صفحه 183-207

10.22085/javm.2019.88739

مهدخت بروجردی علوی؛ سید محمد مهدی زاده؛ محسن شاکری نژاد