1. شیوه های های تقویت خداباوری در کودکان 4-7 سال از طریق رسانه ی ملی

سید محمد مهدی موسوی مهر؛ عباس کریمیان؛ علی اصغر باقرزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.278000.1723

چکیده
  این مقاله به روش های بهره گیری از رسانه ی ملی در جهت تربیت توحیدی کودک 4-7 ساله می پردازد. در این پژوهش داده ها از طریق روش اسنادی و مصاحبه ی نیم ساخت یافته از کارشناسان مربوطه گردآوری شده و سپس از طریق روش تحلیل تفسیری و تحلیل تم، مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق بیانگر این است که برای تقویت خداباوری در کودک 4 تا 7 ساله می توان ...  بیشتر

2. اقتباس رادیویی از داستان های منثور عرفانی برای نمایش نامه رادیویی

سید محمد مهدی موسوی مهر؛ مجید شریف خدایی؛ احسان هنرمند نیا

دوره 10، شماره 24 ، پاییز 1393، ، صفحه 9-26

چکیده
  برنامه‌های رادیویی با بیان خاص رادیو در قالب‌های مختلف و با هدف فرهنگ‌سازی، آموزش، اطلاع‌رسانی، ایجاد مشارکت اجتماعی، صمیمیت و هم‌ذات‌پنداری با مخاطبان تولید می‌شود. یکی از قالب‌های رایج در دنیای رادیو، نمایش رادیویی است. نمایش، اقتصادی‌ترین وسیله‌ی بیانی ممکن برای تبیین حالت‌ها، تنش‌ها و احساسات و همچنین موشکافی مناسبات ...  بیشتر