نویسنده = ساعی، محمد حسین
تعداد مقالات: 3
1. چالشهای نظری در گذار از رسانه های سنتی به رسانه‌های نوین: ترندسازی توئیتری در برابر برجسته سازی تلویزیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22085/javm.2020.207870.1434

محمدعلی حکیم آرا؛ محمدحسین ساعی؛ امیرحسین ناطقی


2. ظهور «خبر جعلی» در «عصر پساحقیقت» ؛‌ اهداف و پیامدها

دوره 13، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 59-85

10.22085/javm.2019.190137.1346

محمد حسین ساعی؛ محمدحسین آزادی؛ هادی البرزی دعوتی


3. ارائة راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزة بکارگیری مجریان در صداوسیما

دوره 12، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 89-118

10.22085/jrtv.2018.70631

اسماعیل فضلی زاده؛ محمدحسین ساعی؛ رضا پور حسین