نویسنده = علی رجب زاده طهماسبی
تعداد مقالات: 2
1. شیوه اجرایی در مستند تلویزیونی ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن

دوره 10، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 33-58

علی رجب زاده طهماسبی؛ امین سقطچی


2. مستند ورزشی؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 11-39

محمدحسین صباحی؛ علی رجب زاده طهماسبی