نویسنده = مجید شریف خدایی
تعداد مقالات: 2
1. اقتباس رادیویی از داستان های منثور عرفانی برای نمایش نامه رادیویی

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 9-26

سید محمد مهدی موسوی مهر؛ مجید شریف خدایی؛ احسان هنرمند نیا


2. بررسی متن نمایش صحنه ای و نمایش رادیویی

دوره 6، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 90-116

زهره سطوت؛ مجید شریف خدایی