نویسنده = محمود عباس مشکینی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی ازطریق شبکه ورزش سیما

دوره 10، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 107-126

سعید باقری؛ محمود عباس مشکینی؛ محمدقلی میناوند