نویسنده = سیامک میراحمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در مرحله متقاعد سازی

دوره 6، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 23-34

سیامک میراحمدی؛ سیدمحمد دادگران