نویسنده = سخی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی غرب در سینمای ایران

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 61-95

زهرا سخی؛ عبدالله گیویان؛ محمد دادگران