نویسنده = افضلی فاروجی، میترا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگوی ارتباطات عمومی علم در برنامه‌سازی علمی در سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 34-62

10.22085/javm.2019.172525.1253

علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ رضا پور حسین؛ میترا افضلی فاروجی