طراحی الگوی مدیریت هوشمند جدول پخش تلویزیون ایران

علی رضا توحیدی؛ داود نعمتی انارکی؛ علی اکبر فرهنگی

دوره 16، شماره 43 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22085/javm.2022.343420.1931

چکیده
  الف: افزایش رقابت، تمایز، تکثیر رسانه ها، همچنین بخش‌بندی فزاینده مخاطبان موجب نیاز به تغییر شیوه مدیریت جدول پخش تلویزیون صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری فناوری در مدیریت پخش، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، تخصیص بهینه منابع مبتنی بر هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی جهت  دستیابی به اهداف و جذب مخاطبان شده است.ب:هدف پژوهش: هدف ...  بیشتر

سنجش سواد اطلاعاتی کارکنان مشاغل خبری صداوسیما در عصر دیجیتال

داود نعمتی انارکی؛ حمید ضیایی پرور؛ جعفر صادقی

دوره 14، شماره 34 ، شهریور 1399، ، صفحه 167-190

https://doi.org/10.22085/javm.2020.204104.1411

چکیده
  با ظهور جامعۀ اطلاعاتی تغییرات چشمگیری در مفاهیم و ساختارهای جامعه به وجود آمده است. انفجار اطلاعات ازیک‌طرف و پیشرفت‌های فناوری ICT و پیدایش رسانه‌های نوین از طرف دیگر چالش‌های جدیدی را در عرصۀ دستیابی، درک و استفاده اطلاعات، پیش­روی فعالان عرصۀ خبر قرار داده است. لذا برنامه‌ریزان خبر یک رسانه برای دستیابی به اطلاعات به توانایی ...  بیشتر