کلیدواژه‌ها = خبار محلی (استانی)- دروازه‌بانی- پوشش اخبار- مدل بالانتین- بیان (خاستگاه) خبر- کاربرد خبر
تعداد مقالات: 1
1. پوشش خبرهای استانی (محلی) در اخبار شبکه‌های یک و جام جم1 بر اساس مدل پیتر بالانتین

دوره 10، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 83-106

اکبر نصراللهی؛ زین العابدین مختاریان