آسیب‌ شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی رسانه ملی بر توسعه کالاهای ملی

محمدعلی خیاط؛ محمدصادق نصراللهی؛ محمد غفاری

دوره 14، شماره 34 ، شهریور 1399، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22085/javm.2020.193171.1363

چکیده
  هر کالا هر میزان هم که مرغوب و عالی باشد تا زمانی که به عموم معرفی نگردد، موردتوجه و استقبال عموم قرار نخواهد گرفت، از طرفی با توجه به دغدغه و تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در پرداختن به موضوع حمایت از کالای مرغوب ایرانی و ظرفیت­های بالقوه رسانة ملی در این امر، هدف از انجام این پژوهش، آسیب‌شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی صداوسیمای ...  بیشتر

آسیب های نظام حقوق و‌دستمزد در صنایع خلاق با هدف نگهداشت کارکنان دانشی سازمان های رسانه ای (مورد مطالعه :صدا و سیمای مرکز فارس)

سید مهدی شریفی؛ سعید لشکری؛ مریم ترابی؛ سپیده سیروس کبیری

دوره 13، شماره 32 ، اسفند 1398، ، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22085/javm.2019.83834.1075

چکیده
  منابع انسانی دانشی مهم‌ترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی قلمداد می‌شود و سازمان‌ها معتقدند کارکنان اساس بهبود کیفیت و بهره‌وری فرایندهای سازمانی هستند و منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای اهمیت دوچندانی دارد. این مقاله به بررسی آسیب‌های نظام حقوق و دستمزد و چگونگی اثرگذاری آن بر عملکرد کارکنان در صنایع خلاق پرداخته است ...  بیشتر