کلیدواژه‌ها = خبر
تعداد مقالات: 3
1. ظهور «خبر جعلی» در «عصر پساحقیقت» ؛‌ اهداف و پیامدها

دوره 13، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 59-85

10.22085/javm.2019.190137.1346

محمد حسین ساعی؛ محمدحسین آزادی؛ هادی البرزی دعوتی


3. به کارگیری عناصر نمایشی در خبر

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 143-192

احمد رمضانی