کلیدواژه‌ها = نشانه‌شناسی
تعداد مقالات: 8
1. برساخت بدن در تلویزیون (مورد مطالعه: تبلیغات بازرگانی شبکه یک سیمای ملی)

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 33-64

10.22085/javm.2020.211352.1460

معصومه میرزاخانی؛ باقر ساروخانی؛ حسن خجسته باقرزاده


7. بازنمایی هویت جنسی مردانه در مجموعه تلویزیونی ستایش

دوره 11، شماره 26، بهار 1394، صفحه 149-170

10.22085/jrtv.2015.38554

مهرزاد بهمنی؛ فرزان سجودی