تأثیر ظرفیت های تعزیه عاشورایی در تولید قالب های کوتاه رادیویی با نگاهی گذرا به روایت و روایت شنو

زهرا حاجی احمدی؛ شهرام گیل آبادی؛ ویدا همراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2022.317413.1877

چکیده
  این مقاله با هدف تأثیر ظرفیت های تعزیه عاشورایی در تولید قالب های کوتاه رادیویی با نگاهی گذرا به روایت و روایت شنو نگاشته شده است که سعی در ارائه ی الگوی پیشنهادی قالب جدیدی به نام بیت استوری را دارد. به این منظور، عنوان مقاله از تازگی برخوردار است و با تحلیل روایت تعزیه های عاشورایی در خصوص شاخصه های برنامه سازی، برای تولید قالب کوتاه ...  بیشتر

بررسی محدودیت‌ها و مزایای شیوه فعلی تولید تله فیلم در سیمای جمهوری اسلامی ایران

مهدی یادگاری؛ علی اصغر فهیمی فر

دوره 5، شماره 10 ، دی 1388، ، صفحه 29-42

چکیده
  یکی از اهداف این مقاله، تحلیل وضعیت فعلی تولید تله فیلم در سیمای جمهوری اسلامی ایران است. خصوصاً در چند سال اخیر، رویکرد مدیریت کلان سازمان به تولید انبوه تله فیلم؛ گرایش زیادی پیدا کرده است. بدیهی است هر گونه رویکردی ،محسنات و محدودیت‌هایی دارد. با شناخت دقیق و بررسی موشکافانه این جریان؛ می‌توان از منحرف‌شدن آن که منجر به افت کمی ...  بیشتر