کلیدواژه‌ها = پیرنگ و شخصیت پردازی
تعداد مقالات: 1
1. خوانش فلسفی از فیلم ماتریکس بر اساس مکتب شک ‎گرایی

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 108-133

10.22085/javm.2019.151842.1166

ابوالفضل عابدی؛ ایمان زکریایی؛ سیدحسن حسینی؛ اصغر فهیمی فر