کلیدواژه‌ها = تأیید کننده مشهور
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر استفاده از تأیید کننده‌های مشهور در پیام‌های بازرگانی تلویزیون بر نگرش و قصد خرید مخاطبان

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 253-277

10.22085/javm.2019.173306.1256

حمید بابایی میبدی؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ احسان کریمی میبدی