کلیدواژه‌ها = پایدا/لودوس
تعداد مقالات: 1
1. سنخ‌بندی نظریات مربوط به بازی‌های رایانه‌ای

دوره 13، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 271-307

10.22085/javm.2019.207859.1435

حامد حاجی حیدری؛ کیانوش اکرم