1. شناسایی عوامل موثر بر محبوبیت عروسک های تلویزیونی:مطالعه موردی کلاه قرمزی و جناب خان

شعیب حسینی؛ محمدرضا احمدزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.292677.1780

چکیده
  برنامه‌های عروسکی گونۀ پرمخاطبی از برنامه‌های تلویزیونی هستند. از این برنامه‌ها شخصیت‌های عروسکی محبوبی ایجاد شده‌اند که در ذهن بینندگان باقی مانده‌اند و مخاطبان بسیاری از طیف کودک و بزرگسال به برخی از این عروسک‌ها علاقه‌مند شده‌اند. از این جمله می‌توان عروسک‌های کلاه‌قرمزی و جناب‌خان را نام برد. چگونگی ایجاد این محبوبیت ...  بیشتر

2. کاربست نظام گفتمانی شناختی در تحلیل نمایشی از مجموعه کلاه قرمزی

هاله سینایی نوبندگانی؛ سعید حسام پور

دوره 14، شماره 34 ، تابستان 1399، ، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2020.217130.1486

چکیده
  با توجه به اهمیت بحث «آزادی» و «اقتدار» که یکی از مهم‏ترین مسائل فلسفۀ ادبیات کودک به شمار می‏رود، هدف از این پژوهش، بررسی نمودهای آزادی و اقتدار از منظر تبیین فرایند روایی در گفتمان نمایشی کودکانه از مجموعۀ کلاه قرمزی است که با بهره‏ گیری از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی در چارچوب الگوی نشانه ـ معناشناسی واکاوی و تحلیل ...  بیشتر