خشونت کلامی در مجموعه‌های کمدی سیما

فاطمه عظیمی فرد

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 27-55

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.302350.1820

چکیده
  در جامعۀ ماشینی امروز که رسانه‌ها بر تمام وجوه زندگی انسان سایه افکنده‌اند و از عوامل مهم تاثیرگذار بر سبک زندگی فردی و گروهی افراد محسوب می‌شوند، هر روز بر نیاز جامعه به شادی و نشاط فزونی گیرد. وقایعی مانند بلایای طبیعی، جنگ و شیوع بیماری‌ها مانند کووید ۱۹ نیز بر اهمیت توجه به آرامش‌و نشاط‌آفرینی می‌افزاید. مجموعه‌های کمدی از ...  بیشتر