کلیدواژه‌ها = مخاطب
تعداد مقالات: 3
1. به کارگیری عناصر نمایشی در خبر

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 143-192

احمد رمضانی


2. رادیو، پژوهش و رضامندی مخاطب

دوره 6، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 32-49

حمیدرضا نجفی؛ سیدمحمد دادگران


3. تلویزیون و نقش آن در توسعة تئاتر کشور

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 96-123

رامین فنائیان؛ افسانه مظفری؛ سیدمحمد دادگران