کلیدواژه‌ها = تحلیل‌گفتمان
تعداد مقالات: 1
1. رمزگذاری و رمزگشایی خبر تلویزیونی؛ مقایسه اخبار تلویزیون ج.ا.ا و بی بی سی فارسی

دوره 11، شماره 26، بهار 1394، صفحه 171-195

10.22085/jrtv.2015.38555

عبدالرحمان علیزاده؛ محمد مهدی فرقانی؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد مهدیزاده