کلیدواژه‌ها = رادیو
تعداد مقالات: 4
1. شیوه‌های استفاده از بازی‌های سنتی و بومی ایرانی در تولید مسابقات رادیویی

دوره 13، شماره 29، بهار 1398، صفحه 105-132

10.22085/javm.2019.88649

ویدا همراز؛ الهام السادات حسینی؛ معصومه اسمعیل نژاد


3. رادیو و جذب مخاطب کودک در ایران

دوره 5، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 53-62

حمید طلایی؛ ویدا همراز


4. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه‌سازان در شبکه‌های رادیویی معاونت صدا

دوره 5، شماره 9، پاییز 1388، صفحه 123-148

بابک سهامی؛ مهدخت بروجردی علوی