تعداد مقالات: 173
2. شناخت رابطه میزانسن و تدوین در روایت فیلم داستانی.

دوره 10، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 9-32

احمد ضابطی جهرمی؛ مجتبی قاسمی


3. اقتباس رادیویی از داستان های منثور عرفانی برای نمایش نامه رادیویی

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 9-26

سید محمد مهدی موسوی مهر؛ مجید شریف خدایی؛ احسان هنرمند نیا


4. طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین

دوره 9، شماره 21، زمستان 1392، صفحه 9-42

سمیه بابایی؛ اکبر نصراللهی؛ محمدعلی هرمزی زاده


6. آیین‌سازی در سینمای هالیوود

دوره 7، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 9-41

صبا خسروی؛ سید محسن بنی هاشمی


7. نقش اینترنت به‌عنوان رسانه‌ا‌ی مجازی در مدیریت بحران اجتماعی

دوره 7، شماره 15، بهار 1390، صفحه 9-31

حسن خجسته؛ وحید آقا محسنی


10. مقایسه روشهای علمی و ذوقی در تحلیل آگهی های تبلیغاتی

دوره 6، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 9-22

عبدالله گیویان؛ حسن بناج


11. آیا جوانان و نوجوانان از سبک گفتار محاوره ای رضایت دارند؟

دوره 6، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 10-31

نرجس السادات صالحی؛ محمدعلی هرمزی زاده


13. کارگردانی تله‌فیلم

دوره 6، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 11-31

سحر ناسوتی؛ محمود اربابی


14. مستند ورزشی؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 11-39

محمدحسین صباحی؛ علی رجب زاده طهماسبی


15. نقش پژوهش اسنادی در تولید فیلم مستند آرشیوی

دوره 5، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 11-29

سیدعلی غمخواری؛ احمد ضابطی جهرمی


17. مولفه های تجکیم اعتماد عمومی به برنامه های خبری صداوسیما

دوره 5، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 10-33

داود نعمتی انارکی


18. زیبایی شناسی و شکل شناسی برش در عصر تدوین دیجیتالی

دوره 5، شماره 7، بهار 1388، صفحه 11-52

احمد ضابطی جهرمی


19. درآمدی بر فلسفه تلویزیون

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 11-22

محمد اخگری


20. سخن سردبیر

دوره 12، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 7-8

10.22085/jrtv.2018.70603

باقر ساروخانی


21. مطالعه شیوه‌های خلق شخصیت‌های باورپذیر در متون نمایشی رادیو

دوره 12، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-26

10.22085/javm.2019.83876

سهیلا باقری شریف آبادی؛ مجید شریف خدایی؛ محمد اخگری


23. بازکاوی فرهنگ سلبریتی‌گری و تعامل رسانه ملی با چهره‌ها

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 7-33

10.22085/javm.2019.169560.1241

عبدالکریم خیامی؛ علی اسکندری؛ مرضیه خلقتی


25. شیوه اجرایی در مستند تلویزیونی ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن

دوره 10، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 33-58

علی رجب زاده طهماسبی؛ امین سقطچی