تعداد مقالات: 219
1. مطالعه شیوه‌های خلق شخصیت‌های باورپذیر در متون نمایشی رادیو

دوره 12، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-26

10.22085/javm.2019.83876

سهیلا باقری شریف آبادی؛ مجید شریف خدایی؛ محمد اخگری


3. سخن سردبیر

دوره 12، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 7-8

10.22085/jrtv.2018.70603

باقر ساروخانی


4. بازکاوی فرهنگ سلبریتی‌گری و تعامل رسانه ملی با چهره‌ها

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 7-33

10.22085/javm.2019.169560.1241

عبدالکریم خیامی؛ علی اسکندری؛ مرضیه خلقتی


7. راهکارهای ارتقاء جایگاه رسانۀ ملی در سپهر رسانه‌ای کشور با تأکید بر شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان

دوره 13، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 7-32

10.22085/jrtv.2017.79243.1060

حسن خجسته باقرزاده؛ سیاوش صلواتیان؛ محسن فینی زاده بیدگلی


11. شناخت رابطه میزانسن و تدوین در روایت فیلم داستانی.

دوره 10، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 9-32

احمد ضابطی جهرمی؛ مجتبی قاسمی


12. اقتباس رادیویی از داستان های منثور عرفانی برای نمایش نامه رادیویی

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 9-26

سید محمد مهدی موسوی مهر؛ مجید شریف خدایی؛ احسان هنرمند نیا


13. طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین

دوره 9، شماره 21، زمستان 1392، صفحه 9-42

سمیه بابایی؛ اکبر نصراللهی؛ محمدعلی هرمزی زاده


15. آیین‌سازی در سینمای هالیوود

دوره 7، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 9-41

صبا خسروی؛ سید محسن بنی هاشمی


16. نقش اینترنت به‌عنوان رسانه‌ا‌ی مجازی در مدیریت بحران اجتماعی

دوره 7، شماره 15، بهار 1390، صفحه 9-31

حسن خجسته؛ وحید آقا محسنی


19. مقایسه روشهای علمی و ذوقی در تحلیل آگهی های تبلیغاتی

دوره 6، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 9-22

عبدالله گیویان؛ حسن بناج


21. آیا جوانان و نوجوانان از سبک گفتار محاوره ای رضایت دارند؟

دوره 6، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 10-31

نرجس السادات صالحی؛ محمدعلی هرمزی زاده


22. مولفه های تجکیم اعتماد عمومی به برنامه های خبری صداوسیما

دوره 5، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 10-33

داود نعمتی انارکی


23. کارگردانی تله‌فیلم

دوره 6، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 11-31

سحر ناسوتی؛ محمود اربابی


24. مستند ورزشی؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 11-39

محمدحسین صباحی؛ علی رجب زاده طهماسبی


25. نقش پژوهش اسنادی در تولید فیلم مستند آرشیوی

دوره 5، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 11-29

سیدعلی غمخواری؛ احمد ضابطی جهرمی