دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. واکاوی فرآیند نشانگی ابژه در توسعه درام مجموعه‌های تلویزیونی (مورد کاوی: مجموعه‌های خانه سبز و تئوری بیگ‌بنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.209790.1447

مسعود نقاش‌زاده؛ پویا رئیسی؛ رامتین شهبازی


2. آسیب‌ شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی رسانه ملی بر توسعه کالاهای ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.193171.1363

محمدعلی خیاط؛ محمدصادق نصراللهی؛ محمد غفاری


3. تحلیل گفتمان انتقادی پیام‌های فرهنگی و سیاسی بیلبوردهای شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.199690.1395

محمدرضا آزادی نژاد؛ سروناز تربتی؛ لیلا نیرومند؛ امیدعلی مسعودی


4. چالشهای تلویزیون ایران در مواجهه با تحولات فناورانه دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.215657.1478

حسین افخمی؛ محمد حسام پور


5. برساخت بدن در تلویزیون: مورد مطالعه تبلیغات بازرگانی شبکه یک سیمای ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.211352.1460

معصومه میرزاخانی؛ باقر ساروخانی؛ حسن خجسته بافرزاده


6. نقش تلویزیون در پیشگیری از ارتکاب جرائم (مطالعه موردی شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22085/javm.2019.69663.1021

مجید سعادتی؛ وحید کمالی


7. ارائه راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزه به‌کارگیری مجریان صداوسیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

10.22085/jrtv.2017.67501.1004

اسماعیل فضلی زاده؛ محمد حسین ساعی؛ رضا پور حسین


8. روند پژوهی رعایت قواعد وموضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22085/javm.2020.204489.1417

علیرضا سلیمی؛ مهدی یوسف؛ علیرضا حسینی


10. تحول برتری‌طلبی در بازنمایی روابط «سیاه» و «سفید» در هالیوود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1399

10.22085/javm.2020.208879.1442

محمود ترابی اقدم؛ علی‌اصغر فهیمی‌فر