دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش تلویزیون در پیشگیری از ارتکاب جرائم (مطالعه موردی شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22085/javm.2019.69663.1021

مجید سعادتی؛ وحید کمالی


2. مدیریت تصویر نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در مستندهای تبلیغاتی‌شان (سال 1396)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

10.22085/javm.2020.189078.1328

سید بشیر حسینی؛ محمد گاپله


3. رابطه ویژگی های جامعه شناختی شهروندان ساری و تماشای شبکه استانی طبرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1399

10.22085/javm.2020.210807.1454

محسن شاکری نژاد؛ علی دارابی؛ توحید بابایی


4. حوزه مُجاز و بهینه تربیت اسلامی امت توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

10.22085/javm.2020.200684.1404

حجت سلیم؛ ناصر باهنر؛ جواد طباخی ممقانی