دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی هویت‌های کودک مطلوب گفتمان انقلاب اسلامی در شبکه کودک سیمای جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

10.22085/javm.2019.202139.1400

رضا فرخ نژاد؛ تژا میرفخرایی


3. مطالعه جنبه‌های آموزش غیر مستقیم و بهبود هوش هیجانی کودکان پیش دبستان در مجموعه انیمیشنی دورای جستجوگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.204426.1414

محمدرضا حسنایی؛ معصومه موگویی


4. بازنمایی مصرف در تبلیغات بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (شبکه اول و دوم سیما)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.199645.1394

انسیه فرهمندزاد؛ سیدرضا نقیب السادات


5. راه‌کارهای نقش‌آفرینی شبکه سبلان در توسعه اقتصادی استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.173434.1257

علی اکبر رزمجو؛ ابراهیم فتحی؛ محمد هندی