تعداد مقالات: 204
-23. شناخت رابطه میزانسن و تدوین در روایت فیلم داستانی.

دوره 10، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 9-32

احمد ضابطی جهرمی؛ مجتبی قاسمی


-22. اقتباس رادیویی از داستان های منثور عرفانی برای نمایش نامه رادیویی

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 9-26

سید محمد مهدی موسوی مهر؛ مجید شریف خدایی؛ احسان هنرمند نیا


-21. طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین

دوره 9، شماره 21، زمستان 1392، صفحه 9-42

سمیه بابایی؛ اکبر نصراللهی؛ محمدعلی هرمزی زاده


-19. آیین‌سازی در سینمای هالیوود

دوره 7، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 9-41

صبا خسروی؛ سید محسن بنی هاشمی


-18. نقش اینترنت به‌عنوان رسانه‌ا‌ی مجازی در مدیریت بحران اجتماعی

دوره 7، شماره 15، بهار 1390، صفحه 9-31

حسن خجسته؛ وحید آقا محسنی


-15. مقایسه روشهای علمی و ذوقی در تحلیل آگهی های تبلیغاتی

دوره 6، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 9-22

عبدالله گیویان؛ حسن بناج


-14. آیا جوانان و نوجوانان از سبک گفتار محاوره ای رضایت دارند؟

دوره 6، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 10-31

نرجس السادات صالحی؛ محمدعلی هرمزی زاده


-12. کارگردانی تله‌فیلم

دوره 6، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 11-31

سحر ناسوتی؛ محمود اربابی


-11. مستند ورزشی؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 11-39

محمدحسین صباحی؛ علی رجب زاده طهماسبی


-10. نقش پژوهش اسنادی در تولید فیلم مستند آرشیوی

دوره 5، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 11-29

سیدعلی غمخواری؛ احمد ضابطی جهرمی


-8. مولفه های تجکیم اعتماد عمومی به برنامه های خبری صداوسیما

دوره 5، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 10-33

داود نعمتی انارکی


-7. زیبایی شناسی و شکل شناسی برش در عصر تدوین دیجیتالی

دوره 5، شماره 7، بهار 1388، صفحه 11-52

احمد ضابطی جهرمی


-6. درآمدی بر فلسفه تلویزیون

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 11-22

محمد اخگری


-5. سخن سردبیر

دوره 12، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 7-8

10.22085/jrtv.2018.70603

باقر ساروخانی


-4. مطالعه شیوه‌های خلق شخصیت‌های باورپذیر در متون نمایشی رادیو

دوره 12، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-26

10.22085/javm.2019.83876

سهیلا باقری شریف آبادی؛ مجید شریف خدایی؛ محمد اخگری


-2. بازکاوی فرهنگ سلبریتی‌گری و تعامل رسانه ملی با چهره‌ها

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 7-33

10.22085/javm.2019.169560.1241

عبدالکریم خیامی؛ علی اسکندری؛ مرضیه خلقتی