تعداد مقالات: 207
53. ساختار زمان در روایت سینمایی

دوره 5، شماره 7، بهار 1388، صفحه 53-68

شهاب الدین عادل


55. رتوریک در رسانه های جمعی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 37-79

محمد ایزدی


57. هرمنوتیکِ ارتباطات

دوره 5، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 43-52

امیر حسین فراهانی


58. ارزش و رسانه

دوره 6، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 45-76

علیرضا الوندی؛ محمدعلی هرمزی زاده


61. رویکردی فلسفی به اصل علیت در روایت سینمایی پست مدرن (مطالعه‌ای بر فیلم طعم گیلاس)

دوره 12، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 53-70

10.22085/javm.2019.83879

اصغر فهیمی فر؛ علی شیخ مهدی؛ اسدالله غلامعلی


66. جایگاه و ساختار متون روایتی(نمایشی) در تلویزیون

دوره 11، شماره 26، بهار 1394، صفحه 59-89

10.22085/jrtv.2015.38551

علی رجب زاده طهماسبی


67. ارائه راهبرد مطلوب مرکز آموزش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 59-82

علی اصغر غلامرضا؛ احسان کریمی میبدی


68. ظهور «خبر جعلی» در «عصر پساحقیقت» ؛‌ اهداف و پیامدها

دوره 13، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 59-85

10.22085/javm.2019.190137.1346

محمد حسین ساعی؛ محمدحسین آزادی؛ هادی البرزی دعوتی


70. بازنمایی غرب در سینمای ایران

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 61-95

زهرا سخی؛ عبدالله گیویان؛ محمد دادگران


71. تحلیل محتوای خبر 60 دقیقه بی‌بی‌سی فارسی در مورد یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 63-102

محمدعلی هرمزی زاده؛ محمد واحدی؛ سید مجتبی رضوی طوسی


72. الگوهای بسط شخصیت در مجموعه تلویزیونی فارگو

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 63-82

10.22085/javm.2019.173826.1259

محمد شهبا؛ مانیا محسنی


74. روند پژوهی رعایت قواعد و موضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 65-88

10.22085/javm.2020.204489.1417

علیرضا سلیمی؛ مهدی یوسف؛ علیرضا حسینی


75. روان شناسی پیام های تصویری

دوره 5، شماره 7، بهار 1388، صفحه 69-82

محمدعلی حکیم آرا