تعداد مقالات: 204
77. ماده، فرآیند و دامنه مونتاژ در نظر شکل گرایان

دوره 11، شماره 26، بهار 1394، صفحه 91-115

10.22085/jrtv.2015.38552

مرتضی حسینی گلکار؛ سیدمحسن هاشمی


78. پوشش خبرهای استانی (محلی) در اخبار شبکه‌های یک و جام جم1 بر اساس مدل پیتر بالانتین

دوره 10، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 83-106

اکبر نصراللهی؛ زین العابدین مختاریان


82. اهمیت حق‌گرایی در ارائه پیام رسانه، از نگاه قرآن

دوره 7، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 98-124

صادق یزدانی؛ محسن اسماعیلی


83. نقش بودجه‌بندی عملیاتی در مدیریت منابع انسانی؛ رهیافتی نظری در مدیریت رسانه

دوره 7، شماره 15، بهار 1390، صفحه 75-98

غلامحسین نیکوکار؛ عبدالرحمن احسان؛ زهراسادات سلیمان زاده


84. تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی ازطریق شبکه ورزش سیما

دوره 10، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 107-126

سعید باقری؛ محمود عباس مشکینی؛ محمدقلی میناوند


85. الگوهای اخلاقی کانال های ماهواره ای؛ مطالعه موردی سریال "عشق ممنوع"

دوره 10، شماره 22، بهار 1393، صفحه 89-114

مریم ودادی؛ رضا پورحسین؛ محمد کمال


86. زمان و زمانبندی در فیلم و ادبیات

دوره 6، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 77-91

مهدی رحیمیان


87. کاربرد موسیقی در برنامه رادیویی بر اساس ریتم شبانه روزی بدون شنونده ی رادیو

دوره 6، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 69-89

شایسته چابکی؛ ویدا همراز


89. راهبردهای مستندسازدر مواجهه با واقعیت

دوره 6، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 95-122

ابوالحسن قاسمی


90. تلویزیون و نقش آن در توسعة تئاتر کشور

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 96-123

رامین فنائیان؛ افسانه مظفری؛ سیدمحمد دادگران


91. رادیو و جذب مخاطب کودک در ایران

دوره 5، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 53-62

حمید طلایی؛ ویدا همراز


95. فلسفه رسانه و فضای سایبر

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 50-59

مقداد جاوید