تعداد مقالات: 207
130. جایگاه سواد رسانه‌ای در برنامه‌های رادیویی خردسالان.

دوره 10، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 139-162

ویدا همراز؛ فرانک سعیدی آریا


131. به کارگیری عناصر نمایشی در خبر

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 143-192

احمد رمضانی


132. فناوری جدید و فرهنگ بصری

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 73-87

مقداد جاوید


134. زیبایی شناسی تلویزیون از نظرگاه بودیار

دوره 5، شماره 7، بهار 1388، صفحه 103-120

علی اصغر دارایی


135. آیا رادیو تلویزیون موجب تخریب سرمایه اجتماعی می شود؟

دوره 5، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 104-123

زهره رجبیه شایان؛ عالیه شکربیگی


139. بازنمایی ابعاد هویت فرهنگی در مجموعه انیمیشن باب اسفنجی

دوره 12، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 121-150

10.22085/javm.2019.83882

فائزه تقی پور؛ سپهر خلجی؛ آسیه معینی


140. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه‌سازان در شبکه‌های رادیویی معاونت صدا

دوره 5، شماره 9، پاییز 1388، صفحه 123-148

بابک سهامی؛ مهدخت بروجردی علوی


141. عاشیق: خنیاگر خلق؛ بررسی خاستگاه هنرعاشیقی

دوره 7، شماره 15، بهار 1390، صفحه 133-154

سهیلا نجم؛ یعقوب صدیق جمالی


143. چگونگی بازنمایی بدن در گفتمان‌های لذت و خوشایندی، سلامت و منزلت در آگهی‌های بازرگانی

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 134-156

10.22085/javm.2019.194539.1371

معصومه میرزاخانی؛ باقر ساروخانی؛ حسن خجسته باقرزاده


144. بررسی نقش فناوری نوین رسانه‌ای در تولید فیلم‌های مستند با موضوع حیات وحش

دوره 6، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 137-164

فتح اله امیری؛ احمد ضابطی جهرمی


145. راه‌کارهای نقش‌آفرینی شبکه سبلان در توسعه اقتصادی استان اردبیل

دوره 13، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 139-162

10.22085/javm.2020.173434.1257

علی اکبر رزمجو؛ ابراهیم فتحی؛ محمد هندی


147. بازنمایی هویت جنسی مردانه در مجموعه تلویزیونی ستایش

دوره 11، شماره 26، بهار 1394، صفحه 149-170

10.22085/jrtv.2015.38554

مهرزاد بهمنی؛ فرزان سجودی


150. حوزه های مشارکت در فیلم مستند مشارکتی

دوره 10، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 153-195

ابوالحسن قاسمی؛ سیما سررشته داری