تعداد مقالات: 207
151. زندگی روزمره بدون تلویزیون و جایگزین‌های تلویزیون در زندگی

دوره 9، شماره 20، پاییز 1392، صفحه 157-188

زهرا خلیلی؛ سیدمحسن بنی هاشمی


152. بازنمایی قیام توابین در سریال "مختار"

دوره 10، شماره 22، بهار 1393، صفحه 157-196

علی پاپی صادقی؛ علی اکبر رزمجو


157. مطالعات سینمایی عصب پایه:کاربرد عصب‌شناسی در سینما

دوره 5، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 97-125

سیاوش صلواتیان؛ سید محمدرضا سیدی


158. زیبایی شناسی تلویزیون؛ادراک، شناخت و مبانی ساختی

دوره 5، شماره 7، بهار 1388، صفحه 121-130

محمد علی حکیم آرا


159. معرفی کتاب: اسطوره های آگهی های تبلیغات تجاری

دوره 5، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 124-131

محمد سروی زرگر


161. مفاهیم نوین الگوی رسانه خدمت عمومی ( PSB)

دوره 5، شماره 9، پاییز 1388، صفحه 149-164

محمدمهدی رحمتی؛ محمدرضا سعید آبادی


164. موسیقی و پیام‌های رادیویی

دوره 7، شماره 15، بهار 1390، صفحه 155-169

سعید یوسفی بیله‌سوار؛ بهمن بهروزی


165. راهکارهای کاهش هزینه‌های جاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 157-190

10.22085/javm.2019.154142.1178

سیاوش صلواتیان؛ سید حسن موسوی فرد


167. شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران‌های سرگرمی در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 163-189

10.22085/javm.2020.201429.1398

احسان مرزبان؛ احد رضایان قیه باشی؛ امید جهانشاهی


169. رمزگذاری و رمزگشایی خبر تلویزیونی؛ مقایسه اخبار تلویزیون ج.ا.ا و بی بی سی فارسی

دوره 11، شماره 26، بهار 1394، صفحه 171-195

10.22085/jrtv.2015.38555

عبدالرحمان علیزاده؛ محمد مهدی فرقانی؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد مهدیزاده


171. مفهوم شناسی واژه‌های ارتباطات اجتماعی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 181-192

احمد زرنگار


172. تحلیل گفتمان انتقادی پیام‌های فرهنگی و سیاسی بیلبوردهای شهرداری تهران

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 181-207

10.22085/javm.2020.199690.1395

محمدرضا آزادی نژاد؛ سروناز تربتی؛ لیلا نیرومند؛ امیدعلی مسعودی


175. بررسی میزان هماهنگی و تعارض محتوایی تبلیغات سلامت و تبلیغات بازرگانی سیما

دوره 10، شماره 22، بهار 1393، صفحه 197-224

هوشنگ فضل زاده؛ محمدقلی میناوند