تعداد مقالات: 204
151. پیشینه، گستره، عناصر و مفهوم سرگرم آموزی به عنوان یک راهبرد ارتباطی

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 225-260

سید بشیر حسینی؛ کمیل سوهانی


154. مفهوم شناسی واژه‌های ارتباطات اجتماعی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 181-192

احمد زرنگار


155. موسیقی و پیام‌های رادیویی

دوره 7، شماره 15، بهار 1390، صفحه 155-169

سعید یوسفی بیله‌سوار؛ بهمن بهروزی


156. بررسی میزان هماهنگی و تعارض محتوایی تبلیغات سلامت و تبلیغات بازرگانی سیما

دوره 10، شماره 22، بهار 1393، صفحه 197-224

هوشنگ فضل زاده؛ محمدقلی میناوند


159. مطالعات سینمایی عصب پایه:کاربرد عصب‌شناسی در سینما

دوره 5، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 97-125

سیاوش صلواتیان؛ سید محمدرضا سیدی


160. مفاهیم نوین الگوی رسانه خدمت عمومی ( PSB)

دوره 5، شماره 9، پاییز 1388، صفحه 149-164

محمدمهدی رحمتی؛ محمدرضا سعید آبادی


161. معرفی کتاب: اسطوره های آگهی های تبلیغات تجاری

دوره 5، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 124-131

محمد سروی زرگر


162. زیبایی شناسی تلویزیون؛ادراک، شناخت و مبانی ساختی

دوره 5، شماره 7، بهار 1388، صفحه 121-130

محمد علی حکیم آرا


167. راهکارهای کاهش هزینه‌های جاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 157-190

10.22085/javm.2019.154142.1178

سیاوش صلواتیان؛ سید حسن موسوی فرد


169. شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران‌های سرگرمی در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 163-189

10.22085/javm.2020.201429.1398

احسان مرزبان؛ احد رضایان قیه باشی؛ امید جهانشاهی


172. روانشناسی رسانه؛ با تأکید بر تلویزیون، کودک و نوجوان

دوره 5، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 117-125

محمدعلی حکیم آرا


173. زمانمندی رسانه در اینترنت؛ فلسفه زمان و رسانه از دیدگاه دریدا و رورتی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 106-121

مجید منتظر مهدی؛ محمد میرزا خانی


175. بازنمایی زنان چادری در سریال‌های تلویزیونی ایران

دوره 13، شماره 29، بهار 1398، صفحه 183-207

10.22085/javm.2019.88739

مهدخت بروجردی علوی؛ سید محمد مهدی زاده؛ محسن شاکری نژاد