تعداد مقالات: 207
176. پیشینه، گستره، عناصر و مفهوم سرگرم آموزی به عنوان یک راهبرد ارتباطی

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 225-260

سید بشیر حسینی؛ کمیل سوهانی


177. زمانمندی رسانه در اینترنت؛ فلسفه زمان و رسانه از دیدگاه دریدا و رورتی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 106-121

مجید منتظر مهدی؛ محمد میرزا خانی


178. روانشناسی رسانه؛ با تأکید بر تلویزیون، کودک و نوجوان

دوره 5، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 117-125

محمدعلی حکیم آرا


181. بازنمایی زنان چادری در سریال‌های تلویزیونی ایران

دوره 13، شماره 29، بهار 1398، صفحه 183-207

10.22085/javm.2019.88739

مهدخت بروجردی علوی؛ سید محمد مهدی زاده؛ محسن شاکری نژاد


186. زیبایی شناسی معاصر و نادیده انگاشتن زیبایی طبیعی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 122-136

مهدیه مفیدی


188. انواع طنز و شیوه دوبله آن در انیمیشن زوتوپیا(شهر حیوانات) براساس مدل مارتینز سیرا

دوره 13، شماره 29، بهار 1398، صفحه 209-225

10.22085/javm.2019.88993

فروزان ده باشی شریف؛ سیده فاطمه میرافضلی


189. مطالعه تطبیقی پیرنگ انشعابی در سینما و قصه های قرآن کریم

دوره 13، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 221-247

10.22085/javm.2020.202159.1401

احمدعلی سجادی صدر؛ مرتضی افشاری؛ مهدی پوررضائیان


192. فیلم غیرداستانی و شک باوری پسامدرینستی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 137-162

محمد ایزدی


195. شناسایی راهبردهای رسانه‌ای سیمای جمهوری اسلامی ایران در سالمندی موفق و فعال

دوره 13، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 249-278

10.22085/javm.2020.199926.1399

ثریا هاشمی؛ سید علی رحمان زاده؛ نوروز هاشم زهی


196. تأثیر استفاده از تأیید کننده‌های مشهور در پیام‌های بازرگانی تلویزیون بر نگرش و قصد خرید مخاطبان

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 253-277

10.22085/javm.2019.173306.1256

حمید بابایی میبدی؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ احسان کریمی میبدی


197. سنخ‌بندی نظریات مربوط به بازی‌های رایانه‌ای

دوره 13، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 271-307

10.22085/javm.2019.207859.1435

حامد حاجی حیدری؛ کیانوش اکرم


198. آسیب‌ شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی رسانه ملی بر توسعه کالاهای ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

10.22085/javm.2020.193171.1363

محمدعلی خیاط؛ محمدصادق نصراللهی؛ محمد غفاری


199. فیلم، واقعیت و وهم گرایی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 163-185

ایمان آقا بابایی