تعداد مقالات: 204
179. زیبایی شناسی معاصر و نادیده انگاشتن زیبایی طبیعی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 122-136

مهدیه مفیدی


181. انواع طنز و شیوه دوبله آن در انیمیشن زوتوپیا(شهر حیوانات) براساس مدل مارتینز سیرا

دوره 13، شماره 29، بهار 1398، صفحه 209-225

10.22085/javm.2019.88993

فروزان ده باشی شریف؛ سیده فاطمه میرافضلی


184. واکاوی فرآیند نشانگی ابژه در توسعه درام مجموعه‌های تلویزیونی (مورد کاوی: مجموعه‌های خانه سبز و تئوری بیگ‌بنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.209790.1447

مسعود نقاش‌زاده؛ پویا رئیسی؛ رامتین شهبازی


185. مطالعه تطبیقی پیرنگ انشعابی در سینما و قصه های قرآن کریم

دوره 13، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 221-247

10.22085/javm.2020.202159.1401

احمدعلی سجادی صدر؛ مرتضی افشاری؛ مهدی پوررضائیان


186. فیلم غیرداستانی و شک باوری پسامدرینستی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 137-162

محمد ایزدی


189. تأثیر استفاده از تأیید کننده‌های مشهور در پیام‌های بازرگانی تلویزیون بر نگرش و قصد خرید مخاطبان

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 253-277

10.22085/javm.2019.173306.1256

حمید بابایی میبدی؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ احسان کریمی میبدی


190. سنخ‌بندی نظریات مربوط به بازی‌های رایانه‌ای

دوره 13، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 271-307

10.22085/javm.2019.207859.1435

حامد حاجی حیدری؛ کیانوش اکرم


191. آسیب‌ شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی رسانه ملی بر توسعه کالاهای ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.193171.1363

محمدعلی خیاط؛ محمدصادق نصراللهی؛ محمد غفاری


192. شناسایی راهبردهای رسانه‌ای سیمای جمهوری اسلامی ایران در سالمندی موفق و فعال

دوره 13، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 249-278

10.22085/javm.2020.199926.1399

ثریا هاشمی؛ سید علی رحمان زاده؛ نوروز هاشم زهی


193. فیلم، واقعیت و وهم گرایی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 163-185

ایمان آقا بابایی


194. تحلیل گفتمان انتقادی پیام‌های فرهنگی و سیاسی بیلبوردهای شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.199690.1395

محمدرضا آزادی نژاد؛ سروناز تربتی؛ لیلا نیرومند؛ امیدعلی مسعودی


196. اخبار تلویزیون و تماشاگر آن

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 193-218

صالح نجفی


197. چالشهای تلویزیون ایران در مواجهه با تحولات فناورانه دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.215657.1478

حسین افخمی؛ محمد حسام پور


198. تاریخچه رسانه های ارتباطی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 219-236

سارا پاک ضمیر


199. برساخت بدن در تلویزیون: مورد مطالعه تبلیغات بازرگانی شبکه یک سیمای ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

10.22085/javm.2020.211352.1460

معصومه میرزاخانی؛ باقر ساروخانی؛ حسن خجسته بافرزاده


200. نقش تلویزیون در پیشگیری از ارتکاب جرائم (مطالعه موردی شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22085/javm.2019.69663.1021

مجید سعادتی؛ وحید کمالی