تعداد مقالات: 204
201. ارائه راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزه به‌کارگیری مجریان صداوسیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

10.22085/jrtv.2017.67501.1004

اسماعیل فضلی زاده؛ محمد حسین ساعی؛ رضا پور حسین


202. روند پژوهی رعایت قواعد وموضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22085/javm.2020.204489.1417

علیرضا سلیمی؛ مهدی یوسف؛ علیرضا حسینی


203. چالشهای نظری در گذار از رسانه های سنتی به رسانه‌های نوین: ترندسازی توئیتری در برابر برجسته سازی تلویزیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22085/javm.2020.207870.1434

محمدعلی حکیم آرا


204. تحول برتری‌طلبی در بازنمایی روابط «سیاه» و «سفید» در هالیوود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1399

10.22085/javm.2020.208879.1442

محمود ترابی اقدم؛ علی‌اصغر فهیمی‌فر