آسیب‌ شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی رسانه ملی بر توسعه کالاهای ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشگاه امام صادق دانشکده فرهنگ و ارتباطات

10.22085/javm.2020.193171.1363

چکیده

هر کالا هر میزان هم که مرغوب و عالی باشد تا زمانی که به عموم معرفی نگردد، مورد توجه و استقبال عموم قرار نخواهد گرفت، از طرفی با توجه به دغدغه و تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در پرداختن به موضوع حمایت از کالای مرغوب ایرانی، و ظرفیت‌های بالقوه رسانه ملی در این امر، هدف از انجام پژوهش حاضر آسیب‌شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی اثرگذار بر افکار عمومی بر توسعه برند کالاهای ایرانی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای‌‌-کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی است. جمعیت مورد مطالعه پژوهش شامل خبرگان حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی از قبیل مدیران صدا و سیما، مدیران آژانس‌های تبلیغاتی و صاحبان آگهی است. به این منظور، تعداد 17 نفر از خبرگان به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. با بررسی و تحلیل داده‌های حاصل از الگوبرداری و مصاحبه، همچنین روش تحلیل مضمون، مدل نهایی بر اساس مدل SWOT بدست آمد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد نقاط ضعف و آسیب‌های سازمان صدا و سیما در حوزة تبلیغات کالای ملی شامل ضعف اطلاع رسانی از طرح‌های حمایتی، وجود اغواگری و فریب در تبلیغات صدا و سیما، قوانین سختگیرانه‌تر صدا و سیما نسبت به سایر رسانه‌ها، پرهزینه بودن تبلیغ در صدا و سیما، غلبه ارزیابی کمی‌گرا بر ارزیابی کیفی‌گرا، کمی‌گرایی افراطی در رتبه‌بندی آژانس‌های تبلیغاتی، ضعف ذاتی صدا و سیما در تبلیغ کسب و کارهای نوپای ایرانی، بازماندگی از محیط دیجیتال، ضعف در محتواسازی به عنوان بستر تبلیغات می‌باشد. همچنین تهدیدهای سازمان صدا و سیما در حوزة تبلیغات کالای ملی شامل تاثیر سوء تبلیغ ضعیف بر اعتبار رسانه ملی، عدم اجرای کامل قوانین سازمان صدا و سیما، تاثیر سوء نگاه فروش‌محور صاحبان آگهی بر اعتبار رسانه‌ ملی، موج سواری سودجویان از تفکر کالای ایرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of Commercial Advertisement Of IRIB on Development of National Product

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Khayat 1
  • Mohammadsadegh nasrollahi 2
  • Ghaffari Mohammad 1
1 Business Management, Management Department, Tehran University, Qom, Iran
2 isu
چکیده [English]

Currently, televised advertisements are widespread and effective in production. Considering the Supreme Leader’s concern and emphasis on supporting high quality Iranian-made products and knowing that any high-quality product requires public announcement and advertisements, this research explores the social pathology of commercial ads in Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), as an impactful organization on public mentality of Iranian brands. The aims of this study make it a developmental-applicational study. Information is collected descriptively. The population to study is 17 members of press personnel and advertisement professionals in IRIB such as ad producing companies and commercial companies. The population is chosen by snow-ball method and the required data was collected by interviewing. The method of analysis of interview is thematic analysis. We try to draw the model for social pathology of IRIB advertisements on development of Iranian brands. So the final model obtained is SWOT model. Findings of this study show the weaknesses of the function of IRIB are Poor announcements on supportive plans, lack of cooperation among IRIB and other organizations, the presence of misleading information in IRIB ads, tough policies in IRIB regarding the presence of other medium, high cost of ads through IRIB, innate weakness of IRIB advertising brand-new Iranian businesses, lack of content-production as advertising context. Also Threats are lack of societal culture, the adverse impact of weak advertisement on IRIB reputation, incomplete execution of IRIB’s policies, the adverse impact of the sell-oriented perspective of the ad owners on IRIB reputation, Abusive exploitation of Iranian commodity thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Pathology
  • commercial advertisement
  • Media
  • National Media (IRIB)
  • brand development
  • National Product