مدیریت تصویر نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در مستندهای تبلیغاتی‌شان (سال 1396)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه، دانشگاه صدا وسیما

10.22085/javm.2020.189078.1328

چکیده

تولید مستند‌های تبلیغاتی از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در طول برگزاری انتخابات و پخش آن از صداوسیما به‌عنوان تأثیرگذارترین رسانۀ تبلیغی در برانگیختن حس مشارکت هرچه بیشتر مردم و شناخت اولویت‌های اصلی هریک از نامزدها در طول ایام تبلیغات نامزدها بسیار مهم و اساسی است. این پژوهش باهدف شناخت تصویری که هریک از نامزدهای اصلی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در مستندهای تبلیغاتی‌شان از خود ارائه داده‌اند (سال 1396)، انجام شده‌است. به همین منظور از نظریه‌هایی همچون نشانه‌شناسی و بازنمایی رسانه‌ای استفاده شده‌است. روش به‌کارگرفته شده در پژوهش حاضر، روش نشانه‌شناسی تصویر مدل سلبی و کاودری است. مستندهای موردمطالعه این پژوهش مستندهای پخش‌شده آقایان سید ابراهیم رئیسی و مصطفی میرسلیم و تک مستند آقایان حسن روحانی و سیدمصطفی هاشمی‌طبا در رسانه ملی است که یافته‌های تحقیق پس از بررسی هریک از مستندها بر اساس برآیند جدول‌های توصیف نشانه‌شناسیِ دسته‌بندی‌شده بر اساس محورهای موضوعی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و رمزگان میزانسن و فنی، جمع‌بندی و تحلیل‌شده‌است. درنتیجه، در قسمت برآیند جدول‌ توصیف نشانه‌شناسی مشخص شد، اولویت اول هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مستند تبلیغاتی خود اغلب، پرداختن به موضوعات اجتماعی در کشور بوده است و در قسمت برآیند جدول‌های رمزگان میزانسن و فنی شاهد نتایج متفاوت مربوط به هر نامزد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Image management 12th Iranian Presidential Election candidates in their documentary propaganda (2017)

نویسندگان [English]

  • Saied Bashir Hosseini 1
  • mohammad gapleh 2
1 IRIB University
2 Master of Science (MSc) in Media Management, University of IRIB
چکیده [English]

Production of promotional documentaries by the presidential candidates during election and its broadcasting from broadcast media as the most influential promo media during the promotion of candidates is very important for encouraging people and identifying each candidate's priorities. The purpose of present study was to identify the imagination represented by each of main candidates in documentary propaganda for 12th presidential election (2017). For this purpose, theories such as semiotics and media representation were used. The methodology of present study was image semiology technique of Selby & Cowdery's model. The under study documentary propaganda of present study included promotional documentaries of Mr. Seyyed Ibrahim Reyesi and Mustafa Mirsalim as well as promotional documentary of Hassan Rouhani and promotional documentary of Seyyed Mostafa Hashemitaba broadcasted from national broadcast media. After investigation of each documentary, the research findings were analyzed and concluded according to the results of categorized semiotic descriptive tables based on thematic, cultural, political, social and economic subjects and Mise–En-Scene and technical codes. The results of categorized semiotic descriptive table showed that the first priority of each presidential candidate in his documentary was often to address social issues in the country. Also, the results of table related to Mise–En-Scene and technical codes indicated differences between results of the candidates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image Management
  • Promotional Documentaries
  • Presidential Election
  • Image Semiotics
  • IRIB Organization