تجلی شگردهای ‏آزادی و اقتدار با تکیه بر نظام گفتمانی شناختی در نمایشی از مجموعۀ کلاه ‏قرمزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشگاه شیراز

10.22085/javm.2020.217130.1486

چکیده

با توجه به اهمیت بحث «آزادی» و «اقتدار» که یکی از مهم ‏ترین مسائل فلسفۀ ادبیات کودک به شمار می ‏رود، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نمودهای آزادی و اقتدار از منظر تبیین فرایند روایی در گفتمان نمایشی کودکانه از مجموعۀ کلاه ‏قرمزی است که با بهره ‏گیری از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی در چارچوب الگوی نشانه-معناشناسی واکاوی و تحلیل شده است. یافته‏ های پژوهش نشان می‏ دهد که نویسندگان مجموعۀ کلاه‏ قرمزی به خوبی توانسته ‏اند در این نمایش با ایجاد تقابل ‏هایی خلاق میان ساختارهای قدرتی، بستر مناسبی را برای تنفس و آزادی عامل‏ های کودک و نوجوان داستان از قواعد خشک و بی‏ روح دنیای بزرگ‏سال فراهم سازند. در این میان: 1. نوع کنش عامل‏ های کلامی؛ 2. ارزش قدرتی افعال مؤثر؛ 3. جایگاه انتظار در گفتمان از منظر میزان استقلال یا وابستگی عامل‏ های کلامی به یکدیگر؛ 4. تجلی ساخت‏ های شناختی در روایت نظیر استعاره ‏ها و شبکه‏ های انضمام مفهومی؛ 5. میزان پایبندی عامل‏ های کلامی به مهارت خودتنظیمی از جمله مواردی است که تبیین معناشناختی نمودهای آزادی و اقتدار را در گسترۀ کلام تسهیل می ‏سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A semiotic study into the representation of “Freedom and Authority” in an Iranian puppet show

نویسندگان [English]

  • Saeed Hesampour 1
  • Hale Sinaei Nobandegani 2
1 Shiraz University, Iran
2 Shiraz university
چکیده [English]

Since the paradox of “freedom and authority” is one of the most important challenges in the philosophy of children's and adolescent's literature, the present paper attempts to assess the semiotic representing way of “freedom and authority” in an Iranian puppet show, selected from Kolah Qermezi serial. Using analytic method, the findings indicate that the serial’s playwrights have successfully provided a suitable situation for children's freedom of action and expression via creating exquisite contrasts among the perpetrators of power. Accordingly the actant's type of agentivity, the power value of some modal verbs, the state of waiting or expecting based upon the actant’s dependency or independency, the representation of cognitive mechanisms in narrative like conceptual metaphors and conceptual blending networks as well as self-regulation skill can be assumed as significant factors by which the descriptive and semantic way of representing freedom and authority in narrative can be better perceived and understood .

کلیدواژه‌ها [English]

  • freedom
  • Authority
  • Children’s Literature
  • Cognitive discursive system
  • Semiotic approach
  • Kolah Qermezi