نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، دانشگاه سوره

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

10.22085/javm.2021.272130.1701

چکیده

در میان شبکه‌های اجتماعی، محتواهای تولیدشده در اینستاگرام که یک شبکة تصویرمحور است، بیشترین تمرکز را بر نمایش زندگی روزمره دارد اما با افزایش دانش و مهارتهای کاربران، این شبکة اجتماعی به عنوان یک رسانه برای انعکاس فعالیت‌های حرفه‌ای برخی کاربران نیز استفاده میشود که مجریان تلویزیونی از آن جمله هستند. این تحقیق با استفاده از روش کیفی مردم‌نگاری مجازی، صفحات اینستاگرامی 7 زن مشهور محجبه که به گویندگی و اجرا در تلویزیون اشتغال و به همین دلیل شهرت یافتهاند، مطالعه کرده و به تحلیل چگونگی بازنمود پوشش این زنان مشهور محجبه در صفحات شخصی ایشان در اینستاگرام پرداخته است. در این تحقیق ضمن بهره‌گیری از نظریات گافمن و گیدنز در خصوص هویت و خودابرازی و نیز رویکرد نایار به فرهنگ شهرت، تلاش شده است به این سوالها پاسخ داده شود که بازنمود پوشش این زنان مشهور در صفحات مذکور، چه تفاوت مشهودی با نمایش پوشش آنها در تلویزیون دارد؟ بدین منظور تصاویری از ایشان که در عرصه‌های مختلف زندگی شخصی و اجتماعی در اینستاگرام بوده، تحلیل شده است. نتایج نشان داد، بازنمود پوشش زنان در اینستاگرام، از نظر نوع پوشش، تنوع لباس و رنگ‌بندی، تفاوت بارز و چشمگیری با پوشش آنها در تلویزیون و فضای عمومی دارد. حتی برخی از این گویندگان از صفحه اینستاگرام خود برای تبلیغ گونه‌های خاصی از حجاب، با اهداف فرهنگی- تجاری استفاده کردهاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formal and semantic differences in the Dress of women presenters of IRIB on TV and Instagram

نویسندگان [English]

  • Behnaz Jalalipour 1
  • Abdollah Bicharanlou 2
  • Seyedeh Razieh Yasini 3

1 M.A of Cultural Communication, The University of Soureh

2 Assistant Professor, University of Tehran

3 Associate Professor,, Culture, Art &; Communications Research Center

چکیده [English]

Some of Iranian Veiled TV presenters interacts to their audiences in Instagram; a considerable issue on the re-presentation of the mentioned women in Instagram is their dress. This study is to analyze the depiction of veiled Women TV presenters on their dress in Instagram through analyzing their shared pictures. In addition to analyzing the way of selected women dress re-presentation, the paper is to respond whether their dress in TV is different to unofficial space such as Instagram? To review the literature, Giddens approach on the identity & Ghofman theory on the self in everyday life, and to analyze the Instagram pages of women TV presenters, netnography method has been applied. The sample selected to study by nethnography method consists of 7 pages of Iranian Veiled TV presenters. The analysis of veiled TV presenters shared pictures in Instagram shows that their dress in Instagram are different in terms of diversity and color with their represented dress in Television programs and some TV presenters advertise some dress goods in their Instagram pages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • T V
  • Dress
  • Women presenters
  • Fame