نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

10.22085/javm.2021.298140.1805

چکیده

امروزه با رشد فنّاوری‌های ارتباطی، دسترسی مخاطبان به انواع شبکه‌های فراملی ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی، فضاهای مجازی و آنلاین به‌گونه‌ای تسهیل شده که رسانه‌ها برای جذب هر چه بیشتر طیف مختلف مخاطبان و درنتیجه فروش هرچه بیشتر محصولات رسانه‌ای خود، مجبورند مطابق خواسته و سلیقه مخاطبان خود برنامه‌سازی کنند. ازاین‌رو ضرورت شناخت دقیق مخاطبان و نیازهای آنان اهمیت بسزایی پیداکرده است. این مقاله به کمک روش تحقیق کیفی تحلیل ادراک، مبتنی بر تکنیک مصاحبه شامل مصاحبه‌های عمیق و مصاحبه گروهی متمرکز- و در قالب نظریه «استفاده و رضامندی» و مدل رمزگذاری– رمزگشایی هال، دیدگاه مخاطبان نوجوان مجموعه انیمیشن کیخان را بررسی کرده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که سطح خوانش معانی برداشت شده توسط مخاطبان نوجوان چیزی نیست که فقط در اولین باری که مخاطب، سریال را تماشا می‌کند حادث شود بلکه ساختن معنا فرآیندی است که هر بار به‌موجب مطرح‌شدن زمینه‌های جدید، دلالتی جدید مطرح می‌کند. از سوی دیگر مخاطب نوجوان برای ارزیابی و قضاوت درباره وقایع مهم سریال از تجربه خویش استفاده می‌کند و با مقایسه موقعیت به تصویر کشیده شده در سریال با واقعیت و تجربه خود تصمیم می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adolescents audience's analysis of reading perception (grades 10 to 12); Case study of Keykhan animation series

نویسنده [English]

  • ali eskandari

Faculty member

چکیده [English]

Today, with the growth of communication technologies, audience access to a variety of transnational satellite networks, social networks, cyberspace and online has been facilitated in such a way that the media to attract more diverse audiences and thus sell more media products, according to desire and taste Plan your audience. Therefore, the need to know the exact audience and their needs has become very important. This article, using qualitative research method of perception analysis, based on interview technique including in-depth interviews and focused group interviews - and in the form of "use and satisfaction" theory and encoding model - Hall decoding, examines the views of adolescent audiences of Kayhan animation series. . The results of the research indicate that the level of reading the meanings perceived by the adolescent audience is not something that happens only the first time the audience watches the series, but the creation of meaning is a process that each time new contexts, new implications are raised. he does. On the other hand, the adolescent audience uses their experience to evaluate and judge the important events of the series and make decisions by comparing the situation depicted in the series with their reality and experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audience analysis
  • reception analysis
  • encoding
  • Decoding
  • "؛ keykhan"؛ animation series