نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

10.22085/javm.2021.300904.1815

چکیده

طنز و شوخ‌طبعی از عناصر بنیادی در طرح مناسب پیام‌های رسانه‌ای برای کودکان شناخته می‌شود. برای تولیدکنندگان برنامه‌های کودک در رسانه، دستیابی به ارتباطی موفق با مخاطب کودک، در گرو به کارگیری زبانی مناسب و قابل درک برای کودکان است، از‌این‌رو، بهره‌گیری از عنصر طنز و شوخ طبعی به‌ مثابه ابزاری کارآمد برای ارتباط و جذب کودکان در رسانه از جایگاهی ویژه برخوردار است. به کارگیری موفق طنز در تولیدات رسانه‌ای ویژه کودکان، به شناخت کودک و ویژگی‌های رشد او، شناخت طنز و مفهوم آن و تسلط بر رسانه و ظرفیت‌های آن در ساخت موقعیت‌های طنزآمیز بستگی دارد. طنز، آموزش بسیاری مسائل و موضوع-های تربیتی را در قالب غیرمستقیم و به زبانی موثر و مفرح برای کودکان ممکن می‌سازد و نیاز او به سرگرمی و شادی را برآورده و زمینه رشد او را فراهم می‌سازد. این مقاله، به روش کتابخانه‌ای، تلاش می‌کند ضمن تبیین مفهوم طنز کودک با در نظر گرفتن اهداف تربیتی و آموزشی طنز و ویژگی های آن،ضمن تاکید بر اهمیت طنزپردازی برای کودک، چگونگی کاربرد طنز را در برنامه‌های کودک بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Child humor in the media:concepts and features

نویسنده [English]

  • elahe atarodi

researcher

چکیده [English]

Satir and humor are known to be fundamental elements in the proper design of media messages for children. For media producers of children's programs, achieving successful communication with the child's audience depends on the use of appropriate and understandable language for children. Therefore, using the element of satir and humor as an effective tool to communicate and attract children has a special place in the media. Successful use of humor in children's media productions depends on knowing the child and his/her developmental characteristics, understanding humor and its meaning, and mastering the media and its capacities in creating comic situations. Humor enables the teaching of many educational issues and topics in an indirect form and in an effective and fun language for children, and satisfies their needs for entertainment and happiness, and provides the ground for their development. The present article, in a library method, tries to explain the concept of children's humor by considering the educational goals of humor and its characteristics, while emphasizing the importance of humor for the child, to examine how humor is used in children's programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humor
  • child humor
  • child media humor
  • Children'
  • s Program