نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22085/javm.2021.308801.1835

چکیده

مطالعاتی که در خصوص طنز انجام گرفته بیشتر تمرکز بر لبخند تبسم و انبساط خاطر انسان دارد که این بخش نیز اتفاق می‌افتد اما چیزی که از خنده و گریه برای ما در ساحت انسانی بر جای می‌ماند تاثیر اصلی بر ادامه روند زندگی است. به نظر می‌رسد اگر وضعیت آگاهی انسان را محور تحول که در موقعیت فردی و چه اجتماعی قرار دهیم نوع مناسبات ما در شناخت است. ماورا، طبیعت، واقعیت و همه امور اجتماعی جلوه دیگری خواهد یافت این نوشته صورت‌بندی پارادایم انسان گرایی بر اساس مقابله با واقعیت‌ها از دیدگاهی ذهن گرایانه با رویکرد تغییر به امر طنز پرداخته است.

روش تحقیق تاریخی است و بر مبنای تجربه انسانی بنیان نهاده شده یک جمع‌آوری داده‌ها نیز بهره گیری از مطالعات اسنادی است.

نتیجه آن که اگر طنز به درستی نمایان شود مانند بسیاری از امور واقعی واقعیتی آگاهی بخش در زمینه تغییر است پیکربندی واقعیت نیز آمیخته ای از تراژدی و کمدی است که هر دو همزمان و در هم تنیده در اجتماع ظاهر می‌شوند لاجرم باید هر دو را شناخت اما با دستور و قواعد طنز آن را تبویب کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

dramatic satire and sicial approaches

چکیده [English]

Studies in private humor have focused more on smile smiles and expansion. This part also happens, but what is left for us to laugh and cry in the human hour is the main effect on the continuation of life. It seems that if we put the state of human consciousness at the center of change, in the individual and social situation, the type of our relationship is in cognition, it will find another manifestation beyond reality and all society. The transcendent, nature, reality, and all social affairs will take on a different manifestation

The method of research is historical and based on human experience, a data collection is also the use of documentary studies.

The result is that if humor is properly portrayed, like many real things, it is an awareness-raising reality of change. Configuration of reality is also a mixture of tragedy and comedy that both appear simultaneously and intertwined in society. Inevitably, both must be known, but it must be accompanied by humorous rules and regulations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satire"
  • dramaticsataiire"
  • society"
  • "
  • history"