نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صداوسیما

10.22085/javm.2021.293455.1783

چکیده

کتاب «داستان راستان» اثر ماندگار استاد شهید مرتضی مطهری یکی از مهم‌ترین آثار هنری دینی معاصر در نزد مخاطبان است. این کتاب با استناد به احادیث و روایت‌های اسلامی با زبانی ساده در یک قالب داستانی بازنویسی شده و توانسته مفاهیم موجود در دین اسلام را به مخاطبان خصوصاً کودکان و نوجوانان به‌خوبی معرفی کند. نویسنده کتاب تلاش داشته تا بدون تغییر در اصل روایت، داستان‌ها را دراماتیزه کند تا عناصر درام، آنها را خواندنی‌تر کنند. این امر سبب شد تا نگارندگان به بررسی دقیق‌تر کتاب «داستان راستان» از منظر درام ارسطویی برای اقتباس تصویری علی‌الخصوص در فیلم و انیمیشن بپردازند. برای این مقصود یکی از داستان‌ها به نام «دعای مستجاب» به‌صورت تحلیلی -کیفی بر اساس مؤلفه‌های موجود در ساختار درام ارسطویی مورد بررسی قرار گرفت. درام در اساس برای آموزش، هدایت و عبرت‌آموزی انسان خلق شده است که در نهایت باعث تزکیه شود. به عقیده شهید مطهری نیز هدف «داستان راستان» این است که خواننده درباره آن فکر کند و از فکر خود چیزی بر آن بیفزاید و این امر در نهایت منجر به یک عمل شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن اسـت کـه کتاب «داستان راستان» به دلیل دارابودن پتانسیل نمایشی و ویژگی‌های بارزی چون کشمکش، زبـان و لحـن، اوج، زمـان و مکـان، گره‌افکنی، تعلیـق، شخصیت‌های کنشگر و ... امکان هرگونـه اقتبـاس و برداشـت تازه‌ای را بـرای نگارش فیلم‌نامه انیمیشن و دیگرگونه‌های نمایشی برای نویسندگان فراهم می‌آورد؛ ظرفیتی که باید موردتوجه بیشتر هنرمندان قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the dramatic capabilities of "Dasten-e Rastan" from the perspective of Aristotelian drama for adaptation in film and animation

نویسندگان [English]

  • َAhmad Soflaee
  • reza sarbakhsh

digital arts Dept. IRIB University

چکیده [English]

The book "Dastan Rastan" is a lasting work of Morteza Motahhari, one of the most important works of contemporary religious art in the eyes of the audience. This book has been rewritten in a simple story format based on Islamic hadiths and narrations and has been able to introduce the concepts of Islam to the audience, especially children and adolescents. The author of the book has tried to dramatize the stories without changing the essence of the narrative so that the elements of the drama make them more readable. This led the authors to take a closer look at The Story of Truth from the perspective of Aristotelian drama for visual adaptation, especially in film and animation. For this purpose, one of the stories called "Answered Prayer" was examined analytically-qualitatively based on the components in the structure of Aristotelian drama. Drama is basically created for human education, guidance and learning, which ultimately leads to cultivation. According to Shahid Motahari, the purpose of "Dastan-e Rastan" is for the reader to think about it and add something from his own thought, and this will eventually lead to an action. The findings of the research indicate that the book "Story of Truth" due to its theatrical potential and salient features such as Spectacle, Character, Fable (Plot), Diction, Melody, and Thought., the possibility of any new adaptation. Provides writers with screenplays for animation and other theatrical productions; A capacity that should be given more attention by artists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dastan Rastan Story
  • Morteza Motahhari
  • Drama
  • Aristotle
  • animation
  • Film