نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده هنر های دیجیتال و مدیر تولید دانشجویی دانشگاه صدا و سیما

2 دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما

چکیده

برنامه‌های عروسکی گونۀ پرمخاطبی از برنامه‌های تلویزیونی هستند. از این برنامه‌ها شخصیت‌های عروسکی محبوبی ایجاد شده‌اند که در ذهن بینندگان باقی مانده‌اند و مخاطبان بسیاری از طیف کودک و بزرگسال به برخی از این عروسک‌ها علاقه‌مند شده‌اند. از این جمله می‌توان عروسک‌های کلاه‌قرمزی و جناب‌خان را نام برد. چگونگی ایجاد این محبوبیت و عوامل موثر بر آن، سوالی است که بر اساس آن، پژوهش حاضر شکل گرفته‌است.

هدف از این پژوهش آن است که ضمن بررسی عوامل مختلف ایجاد محبوبیت برای عروسک‌های تلویزیونی در بین مردم و بینندگان، میزان و اولویت‌بندی این عوامل در نگاه مخاطبان مورد بررسی و واکاوی قرارگیرد. روش این پژوهش شامل دو مرحله می‌باشد. اول، پیمایش جهت نظرسنجی از مخاطبان درباره علل جذابیت عروسک‌ها و سپس مصاحبۀ نیمه -ساختاریافته با افراد خبره و متخصص در این زمینه، در راستای بررسی علل و انگیزه‌های موجود در نظرات مردمی.لذا دو عروسک کلاه‌قرمزی و جناب‌خان به عنوان نمونۀ مورد مطالعۀ این پژوهش انتخاب شدند.

داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهند که عوامل متعددی از ویژگی‌های فنی و هنری تا گروه تولید و شرایط پخش بر محبوبیت عروسک تلویزیونی تاثرگذار می‌باشند اما این‌گونه برداشت می‌شود که اکثر مردم محتوای برنامه عروسکی را نسبت به شکل و شمایل عروسک در اولویت قرار داده‌اند و همچنین می‌توان گفت که آنچه مردم می‌شنوند از اهمیت ویژه‌ تری برخوردار است.در نتیجه، این اهمیت قابل توجه که مردم برای صدا پیشه و قصۀ مرتبط با شخصیت عروسکی قائل هستند می‌تواند برای سازندگان برنامه های تلویزیونی نقشۀ راهی باشد، تا بتوانند در جذب مخاطب توفیق بیشتری حاصل نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting the Popularity of TV Dolls: A Case Study of Kolah Ghermezi and Jenab Khan

نویسندگان [English]

  • shoaib hoseini moghaddam 1
  • Mohammadreza Ahmadzadeh 2

1 Master. Faculty of Digital Arts. IRIB University. Tehran. Iran

2 Faculty of Production of Radio & Television, IRIB university

چکیده [English]

Puppet shows are a popular form of television. From these programs, popular puppet characters have been created that have remained in the minds of the viewers, and the audience of many children and adults has become interested in some of these puppets. Among them are the Kolah Ghermezi puppets and Jenab Khan. How to create this popularity and the factors affecting it is the question on which the present study is based. The purpose of this study is to examine the various factors that create popularity for television puppets among the public and viewers, the extent and priority of these factors in the eyes of the audience to be studied and analyzed. The method of this research consists of two stages. First, a survey of the audience about the reasons for the attractiveness of the puppets, and then a semi-structured interview with experts in this field, in order to examine the causes and motivations in popular opinion. Therefore, in order to achieve the desired goals, considering the continuity of production, distribution and communication with the audience in recent years, two Kolah Ghermezi and Jenab Khan were selected as the study sample. The data show that various factors, from technical and artistic features to the production team and broadcasting conditions, affect the popularity of TV puppets, but it is understood that most people preferred the content of the puppet show to its shape.so the importance people place on voice acting and storytelling in puppet shows is important to puppet show creators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Puppet
  • TV
  • Kolah Ghermezi
  • Jenab Khan
  • popularity