نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده تولید دانشگاه صداوسیما

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ تهران/ ایران

10.22085/javm.2022.267156.1694

چکیده

ظرفیت‌های خاص عنصر زمان ، چونان علمی و هنری بودن آن ، که می‌توان در دراماتیک‌سازی پدیده‌ها مورد نظر قرار گیرد، ویژگی منحصربفردی به آن در مقوله سینما بخشیده و خوانش ‌های متفاوتی را دامن زده است، خوانش‌هایی که منجر به دریافت‌های متنوع می‌شود و قابلیت‌های نمایشی آن را هر چه بیشتر آشکار می‌سازد. یک خوانش متفاوت را از دریچه‌ی نظریه دریافت و خصوصیاتی که در زمینه‌ی پژوهش‌های مختلف ایجاد می‌کند، می‌توان جستجو نمود.هدف اساسی این پژوهش، پاسخ دادن به این پرسش است که سینما چگونه زمان را عرضه می‌کند و مخاطب چگونه زمان را دریافت می‌کند؟ این مقاله توصیفی – تحلیلی است. وجه توصیفی آن بحث زمان از منظر متفکرین و تمرکز روی زمان سینمایی است و جنبه تحلیلی آن به بازنمایی زمان سینمایی از دریچه نظریه دریافت، پرداخته است .برای گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای استفاده شده‌است. در نتیجه‌ی پژوهش نشان داده شده است که مواردی چون پایان باز، نشانه‌ها و رمزگان سینمایی، نگاه های منتقدانه ( نقد‌گرایی)، تکرار و دریافت ابعاد جدید، پرکردن فضاهای خالی داستانی، دریافت متفاوت و وابسته به شرایط فردی و فکری و پیشینی و در هربار تماشا و... ازجمله ویژگی‌هایی است که از طریق آن، مخاطب می‌تواند به دریافت پدیده زمان در سینما نایل گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and Study of cinematic time from reception theory viewpoint

نویسندگان [English]

  • ahmadreza motamedi 1
  • hoora motamedi 2

1 IRIB University

2 Islamic Azad University Tehran North Branch

چکیده [English]

The special capacities of the time element, such as the scientific and artistic nature of this particular phenomenon, which can be used in the dramatization of phenomena, has given it a unique feature in the category of cinema and has created different readings, readings that lead to various receptions. And reveals its dramatic capabilities . A different reading can be found through the sight of reception theory and the characteristics that creates in the field of various researches.

The main Research objective is to answer the question of how cinema presents time and how the audience receives time? As a result of research, it has been shown that items such as open ended, cinematic signs and codes, critical views (critique), repeating and receiving new dimensions, complete empty story spaces, different reception depending on individual, intellectual and prior conditions am, etc. are some of the features the audience by them can achieve the phenomenon of time in cinema.

کلیدواژه‌ها [English]

  • time
  • different readings
  • dramatic capabilities
  • reception theory
  • time cinematic
  • critique